Naukowcy wzywają do rezygnacji z jednorazowych maseczek

Naukowcy z University of Portsmouth (Wielka Brytania) wezwali obywateli do rezygnacji z jednorazowych masek. Zgodnie z oświadczeniem ekspertów, tego typu maski mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.

Naukowcy podkreślili, że w czasie pandemii rośnie zapotrzebowanie na akcesoria ochronne. Nawet gdy kraje wychodzą z samoizolacji i znoszą kolejne ograniczenia, ludzie wciąż potrzebują miliardów masek. Według ekspertów większość jednorazowych masek jest wykonana z tworzyw sztucznych, które mogą utrzymywać się w środowisku przez dziesiątki lub nawet setki lat.

W oświadczeniu czytamy, że w perspektywie średnio- i długoterminowej odpady z tworzyw sztucznych niszczą środowisko i jego mieszkańców. W szczególności niektóre zwierzęta mogą omyłkowo zjadać fragmenty plastikowych masek. Ponadto, plastik może rozpadać się na małe frakcje, które z czasem gromadzą się w łańcuchach pokarmowych.

Naukowcy podkreślili, że niewłaściwie pozostawione maski mogą wyrządzić osobie nie tylko pośrednią, ale także bezpośrednią szkodę. Porzucone maski mogą wywołać wybuch zakażenia koronawirusem wśród śmieciarzy, ponieważ w pewnych warunkach wirus pozostaje na akcesorium ochronnym do siedmiu dni.

Aby zapobiec katastrofie, naukowcy zalecili rezygnację z jednorazowych masek na rzecz tych wielokrotnego użytku. Raport stwierdza również, że akcesorium wielokrotnego użytku musi mieć filtry, których można używać przez dłuższy czas. Zaleca się przechowywanie i mycie masek ochronnych zgodnie z zaleceniami.

Dodaj komentarz