Naukowcy powiązali zanieczyszczenie powietrza ze wzrostem przestępczości

W wyniku wspólnych badań naukowców z USA i Indii, ekspertom udało się ustalić związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a poziomem przestępczości. Wyniki prac badawczych opublikowano w The Deccan Chronicle.

Badacze sugerują, że lęk, którego poziom zwiększa się w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, może być czynnikiem, który popycha ludzi do oszukiwania i łamania prawa. Naukowcy porównali dane z 9360 miast, zebrane na przełomie 9 lat. Udało im się ustalić, że na obszarach o wysoce zanieczyszczonym środowisku, panuje wyższy wskaźnik przestępczości.

Wykonano dodatkowo kilka prac eksperymentalnych. Uczestnicy jednego z badań zostali poproszeni o opisanie życia na obszarach z zanieczyszczonych lub tych o czystym powietrzu. Rezultatem było ujawnienie skłonności do nieetycznego zachowania i wyrażania niepokoju u osób, które pisały o życiu na skażonych terytoriach.

W trakcie innego eksperymentu, 256 ochotnikom pokazano zdjęcia zanieczyszczonych i czystych regionów. Uczestnicy zostali poproszeni o wyobrażenie sobie życia w tych miejscach i opisanie swoich uczuć. W toku badań wykazano, że osoby, które miały za zadanie wyobrazić sobie siebie w miejscach o skażonym środowisku, były bardziej skłonne do podejmowania działań przestępczych niż pozostali uczestnicy badania.

Dodaj komentarz