Naukowcy odkryli nowy mechanizm powstawania przerzutów

Naukowcy z Vanderbilt University (USA) odkryli nowy mechanizm powstawania przerzutów, polegający na tym, że komórki rakowe wybierają mniej energochłonną ścieżkę migracji do innych tkanek i narządów ciała.

Badacze odkryli, że komórki złośliwe wolą poruszać się w szerokich niż wąskich przestrzeniach w macierzy międzykomórkowej. Zużycie energii i metabolizm były ważnymi czynnikami w tworzeniu przerzutów, czyli wtórnych ognisk nowotworowych. Odkrycie to pomogło naukowcom przewidzieć, które ścieżki migrują komórki i odwzorować ich ruch.

W miarę postępu raka, macierz pozakomórkowa ulega dezorganizacji, powstają pory i wąskie kanały o szerokości od 3 do 30 mikrometrów. Gdy tylko komórki nowotworowe zostaną utworzone przez same komórki nowotworowe, inne komórki wykorzystują je do szybkiego rozprzestrzeniania się. To wyjaśnia, dlaczego inhibitory metaloproteinazy macierzowej nie zawsze są skuteczne przeciwko przerzutom, gdy rak przechodzi do ostatniego etapu. Zrozumienie mechanizmów, za pomocą których komórki przemieszczają się przez mikropęknięcia, powinno pomóc w opracowaniu nowych terapii.

Metaloproteinazy macierzowe to białka, które odgrywają decydującą rolę w angiogenezie (powstawaniu nowych naczyń), migracji i podziale komórkowym, programowanej śmierci komórki (apoptozie) i innych procesach.

Dodaj komentarz