Naukowcy odkryli nową przyczynę raka

Naukowcy z University of North Carolina w Charlotte (USA) odkryli, że infekcje bakteryjne mogą powodować raka.

Badacze uważają, że jednym z czynników rozwoju nowotworów złośliwych jest interakcja między bakteriami a glikoproteiną MUC1, która jest wydzielana przez komórki błony śluzowej. W rezultacie mogą rozwinąć się rodzaje raka, takie jak rak okrężnicy, płuc, żołądka, wątroby i trzustki.

Wiadomo, że około 20 procent wszystkich nowotworów złośliwych jest związanych z infekcją wirusową lub bakteryjną, a główną przyczyną jest przewlekłe zapalenie. Związki białka mucyny, w tym MUC1, chronią wewnętrzną powierzchnię przewodu pokarmowego.

Bakterie przyłączają się do konkretnej domeny MUC1, która oddziela się od cząsteczki i wchodzi do warstwy śluzowej, gdzie usuwane są drobnoustroje. Jednak w niektórych przypadkach związek może wyzwalać patogenne sygnały do ​​komórki, które z kolei aktywują onkogeny.

Dodaj komentarz