Nastrój pacjenta przed operacją odgrywa ważną rolę

Badacze z Emory University w USA stwierdzili, że powodzenie operacji zależy nie tylko od doświadczenia lekarzy i wyposażenia technicznego szpitala. Dużą rolę odgrywa tu również nastrój pacjenta przed zabiegiem.

Badaniem objęto 230 osób, które przeszły angiografię. Ta procedura chirurgiczna jest techniką obrazowania medycznego wykorzystywaną do wizualizacji wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów ciała, zwracającą szczególną uwagę na tętnice, żyły oraz komory serca.

Pacjenci przed zabiegiem wypełniali ankiety, w których mieli za zadanie określić swój nastrój. Naukowcy podzielili ludzi na grupy według intensywności pozytywnych i negatywnych emocji. W danych z kwestionariuszy badacze porównali ilość powikłań podczas i po operacji. Okazało się, że pozytywne nastawienie aż dwukrotnie zmniejszało prawdopodobieństwo wystąpienia jednego z powikłań po angiografii.

W grupie o dobrym samopoczuciu tylko u 12% pacjentów, lekarze zaobserwowali pewne odchylenia od normy, podczas gdy osoby o złym nastroju, częściej cierpiały z powodu braku tlenu, skoków ciśnienia i wahań w rytmie serca, które odnotowano aż w 22% przypadków.

Dodaj komentarz