Mrówki pomogą w stworzeniu nowej generacji antybiotyków?

Nauka od dawna bada obecność związków przeciwdrobnoustrojowych u niektórych gatunków mrówek. Niedawno naukowcy przeprowadzili nowe badania, w trakcie których zbadali 20 gatunków tych owadów. Stwierdzono 12 skutecznych związków przeciwdrobnoustrojowych. Prace zostały przeprowadzone przez specjalistów z University of North Carolina.

Do zbierania związków w ciałach mrówek używano specjalnego rozpuszczalnika, który następnie wstrzykiwano do zawiesiny bakteryjnej. Naukowcy zaobserwowali zmiany w liczbie mikroorganizmów w roztworze oraz w grupie kontrolnej, porównując wydajność.

Zmniejszenie liczby bakterii w odczynniku świadczyło o skuteczności pracy. W rezultacie, silne związki przeciwdrobnoustrojowe wykryto u mrówek gatunku Solenopsis molesta. Około 40% owadów uczestniczących w eksperymencie, nie zawierało pożądanych substancji.

W niedalekiej przyszłości badacze planują przeprowadzić kolejną serię eksperymentów z udziałem mrówek.

Dodaj komentarz