Magnez a ryzyko demencji

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie „Neurology” sugeruje, że zarówno bardzo wysoki, jak i bardzo niski poziom magnezu, może narazić ludzi na ryzyko rozwoju demencji.

Główną autorką badania była doktor Brenda Kieboom z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie w Holandii. Doktor Kieboom i jej koledzy mierzyli poziom magnezu w surowicy u 9569 uczestników w wieku 64,9 lat. Uczestnicy nie mieli demencji na początku badania – tj. w latach 1997-2008. Obserwowano ich klinicznie średnio przez 8 lat, do stycznia 2015 r.

Niskie poziomy magnezu w surowicy określono jako równe lub mniejsze niż 0,79 milimola na litr, a wysokie poziomy magnezu określono jako równe lub wyższe od 0,90 milimoli na litr. Naukowcy zbadali związek między demencją a magnezem w surowicy, posługując się trzecim kwartylem jako odniesieniem. Badacze dostosowali następnie dane do wieku, płci, wykształcenia, czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, czynności nerek i innych chorób współistniejących. Wysoki lub niski poziom magnezu zwiększa ryzyko demencji aż o jedną trzecią.

W okresie obserwacji, u 823 osób rozwinęła się demencja. Spośród nich, u 662 zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Jeśli chodzi o poziom magnezu, zarówno osoby z grupy wysokiej, jak i niskiej, były znacznie bardziej narażone na otępienie niż osoby z grupy środkowej. Mówiąc dokładniej, uczestnicy zarówno w grupie wysokiego, jak i niskiego poziomu magnezu, mieli 30-procentowy wzrost ryzyka demencji w porównaniu z ich odpowiednikami w grupie środkowej.

Grupa niskomagnezowa liczyła 1771 osób, z których u 160 rozwinęła się demencja. Grupa o wysokim poziomie magnezu liczyła 1748 osób, z których 179 miało rozpoznaną demencję. W grupie środkowej, choroba ta wystąpiła u 102 z 1387 uczestników.

Dodaj komentarz