Korzyści zdrowotne kurkumy

Kurkuma (ostryż) to jedna z najlepiej zbadanych przez naukowców roślin – przeprowadzono 5600 recenzowanych i opublikowanych badań biomedycznych. Jedno z nich trwało pięć lat i ukazało 600 potencjalnych korzyści profilaktycznych i terapeutycznych oraz 175 zróżnicowanych pozytywnych efektów fizjologicznych.

Jednym z ważniejszych wniosków z wyżej wymienionych badań jest to, że kurkuma może zastąpić niektóre tradycyjnie stosowane leki. Jakie?

• Obniżające poziom cholesterolu: W 2008 roku w czasopiśmie „Drugs in R&D” opublikowano wyniki badania, które wykazało, że kurkuminoidy po standaryzowanej preparacji działają podobnie jak atorwastatyna.

• Kortykosteroidy: W 1999 roku magazyn „Phytotherapy Research” podał, że jeden z polifenoli obecny w kurkumie (kurkumina) działa podobnie, jak steroidowe leki przeciwzapalne, stosowane w przypadku chorób zapalnych. Z kolei, w 2003 roku w piśmie „Cancer Studies” opublikowano informację, że kurkumina symuluje działanie deksametazonu (kortykosteroidu), niezbędnego w przypadku zespołu poreperfuzyjnego płuc.

• Aspiryna: W 1986 roku w czasopiśmie „Arzneimittelforschung” opublikowano wyniki badań nad kurkumą, z których wynikało, że ma ona działanie zbliżone do aspiryny w aspekcie korzystnego działania na płytki krwi (zapobiega powstawaniu zakrzepów).

• Leki przeciwzapalne: W 2004 roku magazyn „Oncogene” opublikował analizy, które dowodziły, że kurkumina jest skuteczną alternatywą dla ibuprofenu, sulindaku, fenylbutazonu, naproksenu, indometacyny, diklofenaku, celekoksybu i tamoksyfenu. Wszystkie te leki charakteryzują się działaniem przeciwzapalnym oraz antyproliferacyjnym względem komórek nowotworowych. Tak samo jak polifenol z kurkumy.

• Oksaliplatyna (lek stosowany w chemioterapii): W 2007 roku w „International Journal of Cancer” pokazały się badania dowodzące, że kurkumina w działaniu podobna jest do wyżej podanego leku, zwłaszcza w leczeniu raka jelita grubego.

• Leki na cukrzycę (Metformin): Magazyn „Biochemistry and Biophysical Research Community” podał w 2009 roku do wiadomości, że kurkumina działa podobnie jak metformina, stosowana w leczeniu cukrzycy typu drugiego.

Dodaj komentarz