Jedzenie orzechów włoskich może pomóc w walce z rakiem piersi

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Nutrition Research” wykazało, że spożycie dwóch porcji orzechów włoskich dziennie, przez około dwa tygodnie, znacząco zmieniło ekspresję genów w potwierdzonym raku piersi.

Spożycie orzechów włoskich spowolniło wzrost raka piersi i zmniejszyło ryzyko raka sutka u myszy. Opierając się na tych badaniach, nasz zespół postawił hipotezę, że spożycie orzechów mogłoby zmienić ekspresję genów w patologicznie potwierdzonych rakach piersi u kobiet w kierunku, który zmniejszyłby wzrost guza i zwiększyłby przeżycie kobiet z rakiem piersi – powiedziała Elaine Hardman z Marshall University w USA.

Do badania klinicznego zrekrutowano kobiety z guzkami piersi wystarczająco dużymi do badań i biopsji patologicznych, i losowo przydzielono je do grup spożywających orzechy lub grup kontrolnych.

Natychmiast po pobraniu biopsji, aż do operacji kontrolnej, kobiety z pierwszej grupy, zaczęły spożywać dwie garści orzechów włoskich dziennie. Podczas operacji, około dwa tygodnie po biopsji, pobrano dodatkowe próbki z nowotworów piersi.

Profilowanie ekspresji sekwencjonowania RNA ujawniło, że po spożyciu orzecha włoskiego, ekspresja 456 zidentyfikowanych genów uległa istotnej zmianie w guzie.

Dodaj komentarz