Jakie są najdłużej utrzymujące się objawy koronawirusa?

Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii opisali najdłużej utrzymujące się u pacjentów objawy COVID-19. Artykuł z wynikami badania został opublikowany w czasopiśmie „Annals of Internal Medicine”.

W badaniu wzięło udział 669 pacjentów, których stan oceniono w 30-45 dobie po rozpoznaniu. Średnia wieku wolontariuszy wynosiła 42,8 lat. Jednocześnie 60 procent pacjentów stanowiły kobiety, 24,6 procent to pracownicy medyczni. 68,8 proc. osób w tej grupie nie miało głównych czynników ryzyka powikłań.

Wśród hospitalizowanych, 55 procent stanowili mężczyźni. Zagrożonych było 62,5 proc. uczestników badania w tej kategorii.

Pierwszymi objawami choroby było zmęczenie, zadyszka oraz utrata smaku lub węchu. Ponadto, u jednej trzeciej pacjentów główne objawy utrzymywały się co najmniej 30 dni po rozpoznaniu. Wyniki te są zgodne z wynikami poprzedniego badania z udziałem 274 pacjentów, którzy zgłosili długotrwałe utrzymywanie się objawów między 14 a 21 dniem od ich wystąpienia.

Dodaj komentarz