Jak zapobiec przyszłym epidemiom? Naukowcy znaleźli sposób

Czy da się zrobić coś, co pomoże nam zapobiec przyszłym epidemiom? Międzynarodowy zespół naukowców odkrył skuteczny sposób zapobiegania kolejnym pandemiom i zmniejszania częstości występowania infekcji dróg oddechowych. Zdaniem ekspertów, można to osiągnąć poprzez poprawę wentylacji w pomieszczeniach.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO przyznała, że ​​koronawirus SARS-CoV-2, rozprzestrzenia się głównie drogą powietrzną za pośrednictwem aerozoli. Naukowcy wzywają organizację międzynarodową i inne organy zarządzające do rozszerzenia wytycznych dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach na patogeny przenoszone przez powietrze. Zdaniem ekspertów, ta zmiana paradygmatu powinna być podobna do tej, która miała miejsce w XIX wieku, kiedy w miastach zaczęły pojawiać się ulepszone wodociągi i scentralizowane systemy kanalizacyjne.

Na początku XX wieku amerykański ekspert ds. Zdrowia publicznego Charles Chapin stwierdził, że przenoszenie patogenów układu oddechowego przez powietrze jest niemożliwe, ponieważ patogeny znajdują się w dużych kropelkach, które szybko osadzają się na powierzchni. Dopiero w 1945 roku William Wells skarżył się, że podjęto ogromne wysiłki w celu dezynfekcji wody i utrzymania jakości żywności, ale nie zrobiono nic, aby zapobiec infekcjom przenoszonym drogą powietrzną.

Zdaniem naukowców, konieczne jest zaprojektowanie budynków i wentylacji, aby zmniejszyć ryzyko infekcji ludzi w pomieszczeniach. Chociaż istnieją przepisy bezpieczeństwa dotyczące chemikaliów, takich jak tlenek węgla, obecnie nie ma wytycznych określających standardy ograniczania narażenia ludzi na bakterie lub wirusy w powietrzu w pomieszczeniach – czytamy na stronie Lenta.

Dodaj komentarz