Jak starą chorobą jest rak?

Zespół pod przewodnictwem Thomasa Boscha z Kiel w Niemczech odkrył „naturalnie powstałe” nowotwory wśród dwóch gatunków hydry — grupy organizmów z gromady parzydełkowców, których ciała zbudowane są z dwóch warstw komórek oddzielonych galaretowatą otoczką.

Jak wskazują wyniki badań międzynarodowej grupy naukowców, rak jest chorobą tak starą, jak długo istnieją organizmy wielokomórkowe i zapewne będzie występował w naturze aż po kres istnienia tychże organizmów. Zdaniem badaczy, rak jest tak stary, jak organizmy wielokomórkowe na Ziemi i prawdopodobnie nigdy nie zostanie usunięty do końca.

Rak powstaje w wyniku mutacji DNA. Charakteryzuje się szybkim rozwojem zmutowanych komórek, które tworzą guzy rozprzestrzeniające się po całym chorym organizmie i niszczące go.

Naukowcy wyjaśniają, że hydry z nowotworem były w ogólnie gorszym stanie zdrowia. Podkreślają, że komórki raka wprowadzone do zdrowego organizmu, przyczyniały się również do rozwoju choroby w tych organizmach. Jak zauważa Bosch, inwazyjność nowotworu złośliwego jest jego odwieczną cechą.

Badacze tłumaczą, że badania przeprowadzone na organizmach mniej złożonych, takich jak hydry, udzielają wielu ważnych informacji na temat mechanizmów rozwoju nowotworów u ludzi.

Dodaj komentarz