Jak można sprawdzić jakość powietrza w Polsce? Wystarczy ściągnąć aplikację

Jak można sprawdzić jakość powietrza w Polsce? Wystarczy pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację, którą wypuścił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Aplikacja jest dostępna zarówno na iOS, jak i na Androida i pokazuje aktualne dane o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Dane te dotyczą stężeń pyłów PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

Wyniki pomiarów prezentowane są w skali 6-stopniowej – od bardzo dobrego, do bardzo złego.

Dodaj komentarz