Instytut Matki i Dziecka w Warszawie rozszerzył współpracę z CGM Polska

14 marca 2017 roku CompuGroup Medical Polska podpisało z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie umowę na informatyzację jednostki  w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line.

Z uwagi na złożoność projektu, całość prac podzielona została na kilka etapów i obejmowała będzie między innymi: uruchomienie Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją Medyczną, ePortalu oraz szyny integracyjnej z platformą P1, projekt instalacji teletechnicznej i systemu bezpieczeństwa oraz dostawę oprogramowania bazodanowego wraz  z nowoczesną serwerownią firmy Dell.

Wartość kontraktu: 6 313 410 zł brutto

Jednym z głównych powodów decydujących o wdrożeniu technologii informatycznych jest chęć sprawnego i wydajnego zarządzania placówką medyczną. Nie bez znaczenia jest także świadomość konieczności podnoszenia komfortu obsługi pacjentów.  Wdrażany w IMID system medyczny CGM CLININET jest bardzo nowoczesnym rozwiązaniem, które pracownicy instytutu mieli już okazję poznać, ponieważ w ograniczonym zakresie pracowali w nim przez kilka ostatnich lat. Dzięki podpisaniu nowej umowy, personel instytutu będzie miał dostęp do kompleksowego systemu teleinformatycznego HIS, którego głównym zadaniem będzie wspieranie pracy lekarzy oraz personelu administracyjnego. Ważnym elementem systemu z którego  jeszcze w tym roku będą mogli korzystać pacjenci IMID, jest szeroki pakiet eUsług umożliwiających za pomocą zwykłej przeglądarki WWW:

  • eRejestrację – umawianie wizyty lekarskiej,
  • eSamokontrolę – przesyłanie do instytutu swoich parametrów życiowych (m.in. ciśnienie krwi),
  • eKonsultacje – bezpośredni kontakt z lekarzem,
  • eWywiad – samodzielne przeprowadzenie wstępnego wywiadu medycznego,
  • eDokumentacja – przesyłanie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną.

CGM CLININET zapewnia także integrację z pracowniami badań laboratoryjnych, dzięki czemu lekarze mają natychmiastowy wgląd w wyniki badań przechowywanych w bazie danych systemu. Dostęp do pełnej historii zdrowia pacjenta, umożliwia szybsze podejmowanie trafnych diagnoz medycznych. W efekcie skuteczność terapii wzrasta, a pacjenci mogą szybciej powrócić do zdrowia.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie jest jednostką naukowo-badawczą. Posiada ponad 65-letnią tradycję i znaczący dorobek medyczny w kraju i za granicą. Został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r. i od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży. W Instytucie pracują doskonali specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych i naukowych, w tym również konsultanci krajowi różnych dziedzin medycyny. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom zdrowotnym społeczeństwa Instytut współpracuje też z wieloma instytucjami naukowymi oraz organizacjami w kraju i na świecie. Instytut Matki i Dziecka zajmuje się na co dzień aktywnością naukowo-badawczą,  ale także leczeniem najbardziej skomplikowanych schorzeń wieku rozwojowego.  Instytut Matki i Dziecka to ważna placówka edukacyjno wydawnicza. Odbywa się w nim kształcenie podyplomowe personelu medycznego. Kursy dla lekarzy organizowane w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Instytut Matki i Dziecka zajmuje się również edukacją i promocją zdrowia w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej. W instytucie wydawany jest kwartalnik „Medycyna Wieku Rozwojowego” („Developmental Period Medicine”) w języku polskim i angielskim. Czasopismo uzyskało wysoką ocenę ekspertów międzynarodowych i jest indeksowane w MEDLINE i Index Copernicus.

Dodaj komentarz