Informatyzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

W styczniu 2018 roku CompuGroup Medical Polska wraz z partnerem – firmą McArt z Łodzi, wygrała przetarg na realizację informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Makowie Mazowieckim.

Głównym celem prowadzonych prac będzie uruchomienie usług on-line dla pacjentów, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego CGM CLININET umożliwiającego między innymi posługiwanie się elektroniczną dokumentacją medyczną, koordynowanie pracy zakładów diagnostycznych i radiologicznych oraz laboratorium. Dzięki prowadzonym pracom jednostka dostosuje swoją działalność do znowelizowanych przepisów prawa zapewniając efektywną współpracę szpitala z platformą krajową P1. Projekt będzie obejmował swoim zasięgiem dodatkowo cztery Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w regionie. Szpitalna Sieć komputerowa i infrastruktura IT oparta będzie na nowoczesnych rozwiązaniach firmy DELL.

W zakresie wdrażania nowych usług on-line projekt zakłada budowę Zintegrowanego Portalu Pacjenta, dzięki któremu pacjenci z regionu będą mogli korzystać z niektórych usług świadczonych przez szpital zdalnie za pomocą Internetu oraz aplikacji mobilnych. Usługi będą świadczone zgodnie ze standardami WCAG 2.0. (Web Content Accessibility Guidelines).

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy powiatu makowskiego (46.577 osób) oraz pacjenci z okolicznych gmin i powiatów. Wszystkie usługi zostały zaprojektowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby pacjentów potwierdzone wcześniejszą analizą rynku.

Charakterystyczną cechą wdrażanych usług będzie ich szeroka dostępność możliwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii mobilnych (m.in. tablety, telefony komórkowe, laptopy). Wszystkie usługi zewnętrzne jak i wewnętrzne oparte zostaną na systemie gromadzenia i przetwarzania informacji medycznej o pacjencie.

Projekt zostanie zrealizowany w 4 etapach:

  • prace projektowe i przygotowawcze
  • zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania systemowego i użytkowego
  • instalacja i konfiguracja systemu informatycznego oraz budowa platformy e-usług
  • wdrożenie oprogramowania użytkowego (system HIS) i promocja projektu.

Projekt wpisuje się w realizację strategii „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne Ramy”.

Całkowita wartość zamówienia: 9.664.778,77 brutto.

Dodaj komentarz