Indyjski szczep koronawirusa może doprowadzić do gangreny?

Indyjski szczep koronawirusa (nazywany także wariantem delta), jest nie tylko o wiele bardziej zakaźny niż inne szczepy SARS-CoV-2, ale także może doprowadzić do gangreny – donoszą światowe media.

Ostatnie badania sugerują, że nowy szczep wywołuje szereg groźnych objawów, których zwykle nie obserwuje się u pacjentów z COVID-19. Zalicza się do nich m.in. upośledzenie słuchu, ciężki rozstrój żołądka i zakrzepy krwi prowadzące do zgorzeli. Obecnie wariant delta dominuje w Anglii i Szkocji, gdzie spowodował gwałtowny wzrost przyjęć do szpitala.

W ciągu sześciu ostatnich miesięcy wariant delta, znany również jako B.1.617.2, rozprzestrzenił się w ponad 60 krajach świata. Gwałtowny wzrost liczby infekcji spowodowanych tą opcją zmusił Wielką Brytanię do ponownego rozważenia planów zniesienia blokady. Eksperci z Singapuru odkryli, że zmutowany wariant stanowi około 95 procent wszystkich lokalnych próbek koronawirusa izolowanych od pacjentów z COVID-19.

Według lekarzy z Bombaju, rozwój takich powikłań, jak tworzenie się mikroskrzeplin, prowadzących do rozwoju zgorzeli, zaczął pojawiać się częściej niż wcześniej. Ból brzucha także jest oznaką powstawania zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych jelit. Niektórzy pacjenci z COVID-19 szukają również pomocy medycznej z powodu utraty słuchu, obrzęku szyi i ciężkiego zapalenia migdałków.

Dodaj komentarz