FDA ostrzega przed zagrożeniami związanymi z transfuzją młodej plazmy w leczeniu choroby Alzheimera

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ostrzegła przed możliwym zagrożeniem związanym z transfuzją młodej plazmy w celu przedłużenia życia i leczenia chorób związanych z wiekiem, takich jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane i zespół stresu pourazowego.

Według agencji, nie ma udowodnionego klinicznego efektu transfuzji osocza krwi od młodych dawców w leczeniu, łagodzeniu lub zapobieganiu tym stanom, ale istnieje ryzyko związane ze stosowaniem jakichkolwiek produktów opartych na osoczu.

FDA rozważy także podjęcie działań przeciwko firmom, które nadużywają zaufania pacjentów i narażają ich zdrowie na ryzyko. Infuzje w osoczu mogą zwiększać ryzyko infekcji, reakcji alergicznych, a także problemów z oddychaniem i zaburzeń układu sercowo-naczyniowego.

Osocze jest płynnym składnikiem krwi i zawiera różne białka, w tym te, które pomagają krzepnąć krwi. Transfuzję osocza stosuje się w celu zwiększenia poziomu białek we krwi z ich ostrym niedoborem.

Dodaj komentarz