Elektroniczna dokumentacja medyczna ma być obowiązkowa od 1 lipca. Lekarze pilnie potrzebują szkoleń

Czy od 1 lipca br. wszystkie placówki będą gotowe do wymiany e-dokumentacji medycznej? Im bliżej tej ustawowej daty, tym więcej pojawia się wątpliwości. Już od 1 lipca część dokumentacji medycznej objęta zostanie jej obowiązkową wymianą między placówkami w postaci elektronicznej. Elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) lekarz musi stworzyć w odpowiedni sposób. W tym zakresie nadal potrzebne są szkolenia dla personelu medycznego – przyznaje Łukasz Borzęcki z CGM Polska.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 lipca 2021 r. obowiązkową wymianą (w elektroniczny sposób) między wszystkimi placówkami medycznymi w Polsce objęte zostaną cztery grupy dokumentów: informacja o rozpoznaniu choroby; informacja dla lekarza kierującego; karta informacyjna z leczenia szpitalnego; opisy badań diagnostycznych.

Wymiana EDM między placówkami wciąż jest wyzwaniem

Czy wszystkie szpitale są już do tego odpowiednio przygotowane? O to zapytaliśmy Łukasza Borzęckiego, dyrektora rozwoju produktów CompuGroup Medical Polska.

  • Zdecydowana większość szpitali, dla których realizujemy projekt e-usług* to placówki, w których wiele lat temu wdrożyliśmy nasz system CGM CLININET. Są to szpitale bardzo zaawansowane pod względem informatycznym, także nagradzane za swój wysoki poziom cyfryzacji, jak chociażby Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie czy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – odpowiedział Łukasz Borzęcki.
  • Jako firma jesteśmy przygotowani na datę 1 lipca (tego dnia wchodzi obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jej wymiany i umieszczania na centralnej platformie P1 – przyp. red.) – zaznaczył ekspert.
  • Niektóre szpitale, z którymi współpracujemy już przekazują informacje o zdarzeniach medycznych do centralnego systemu P1, czyli do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Część szpitali także już indeksuje elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) do platformy P1 – wskazał.
  • Wydaje się jednak, że największym wyzwaniem pozostaje wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy możliwie największą liczbą podmiotów leczniczych – przyznał dyrektor Borzęcki.

Teoretycznie od 1 lipca wszystko powinno działać

  • Na niedawnym spotkaniu z naszym potencjalnym partnerem zapytano mnie, czy system umożliwi, np. dostęp do wyników badań diagnostycznych pacjenta wykonanych w innej placówce. Odpowiedziałem, że – teoretycznie – od 1 lipca będzie taka możliwość. Nie jestem jednak pewien, czy od tej daty wszystkie placówki będą gotowe do wymiany tego rodzaju danych – stwierdził Łukasz Borzęcki.
  • Szpitalne systemy informacyjne automatycznie przekażą do centralnego systemu P1 informacje o zdarzeniach medycznych. W tym zakresie w zasadzie nie jest potrzebna ingerencja użytkownika – dodał.
  • Pewien problem dotyczy natomiast indeksacji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Szpitalny system wprawdzie zaindeksuje automatycznie EDM w Systemie Informacji Medycznej, jednak tu już konieczny jest udział użytkownika. Lekarz musi stworzyć e-dokumentację w odpowiedni sposób. Na tym właśnie etapie nadal mogą występować pewne perturbacje – powiedział Łukasz Borzęcki.

Dokumenty nadal są drukowane

  • Co prawda obowiązek tworzenia trzech pierwszych grup dokumentów w ramach EDM (w tym karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, odmowy hospitalizacji oraz informacji dla lekarza kierującego) wprowadzono już 2,5 roku temu, a od ponad roku obowiązek ten dotyczy także opisu badań diagnostycznych, ale wciąż wiele placówek nie sporządza tej części dokumentacji w postaci elektronicznej – przypomina nasz rozmówca.
  • Oczywiście każdy pacjent w Polsce otrzymuje kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, jednak z reguły wciąż w tradycyjnej, papierowej postaci. W tym zakresie nadal więc potrzebne są szkolenia dla personelu medycznego – zwraca uwagę dyrektor rozwoju produktów CGM Polska

Dodaje: – Mam nadzieję, że istotną zachętą dla lekarzy do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, będzie właśnie możliwość, a zarazem obowiązek jej wymiany między placówkami od 1 lipca tego roku i wynikające z tego korzyści – podsumowuje Łukasz Borzęcki.

Wszystkie wypowiedzi pochodzą z sesji „Wyzwania e-Zdrowia 2021” podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 14-16 czerwca).

* Realizowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt e-usług to ogromne przedsięwzięcie, w którym biorą udział 52 szpitale. Projekt o wartości ponad 144,7 mln zł jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pt. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

Dodaj komentarz