Ekspozycja na glifosat zwiększa ryzyko zachorowania na raka

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego odkryli, że ekspozycja na glifosat, najpowszechniej stosowany herbicyd, aż o 40% zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

Specjaliści przeprowadzili metaanalizę prac naukowych opublikowanych w latach 2011-2018 oraz przeprowadzili własne badanie, w którym udział wzięło ponad 54 tys. osób zaangażowanych w obróbkę roślin przy użyciu pestycydów. Odkryto, że glifosat aż o 41 procent zwiększa ryzyko wystąpienia chłoniaka nieziarniczego. Dane te są zgodne z ustaleniami Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, która w 2015 r. zaklasyfikowała glifosat jako prawdopodobny ludzki czynnik rakotwórczy.

Glifosat został po raz pierwszy użyty jako herbicyd w 1974 roku. Jego zastosowanie w przemyśle rolniczym wzrosło dramatycznie od połowy 2000 r.

Dodaj komentarz