Działalność człowieka przyczynia się do rozprzestrzeniania się raka u…

Naukowcy z University of Arizona doszli do wniosku, że działalność człowieka przyczynia się do rozprzestrzeniania się raka nie tylko wśród ludności, ale także wśród zwierząt żyjących w środowisku naturalnym. Artykuł ekspertów opublikowano w czasopiśmie „Nature Ecology & Evolution”.

Eksperci wymienili szereg czynników przyczyniających się do rozwoju nowotworów złośliwych na świecie, takich jak: chemiczne zanieczyszczenie atmosfery i hydrosfery, uwalnianie promieniowania z obiektów jądrowych, akumulacja plastiku i stosowanie pestycydów. Ponadto, problemy zdrowotne powoduje również zanieczyszczenie światłem, które niszczy rytmy dobowe i przyczynia się do zmian hormonalnych, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka.

Według autorów, Homo sapiens można zdefiniować jako gatunek onkogenny, ale nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu rozwój współczesnej cywilizacji powoduje powstawanie i rozprzestrzenianie się nowotworów złośliwych u dzikich gatunków.

Dodaj komentarz