Dobry sen może poprawić odpowiedź immunologiczną organizmu

Znaczenie snu dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego zostało już wielokrotnie udowodnione w badaniach. Jednak ostatnie z nich, przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Tybindze w Niemczech wykazały, że istnieje związek pomiędzy snem a układem odpornościowym organizmu. Naukowcy odkryli, że dobry sen może zwiększyć skuteczność niektórych wyspecjalizowanych komórek odpornościowych, zwanych komórkami T.

Eksperci próbowali wyjaśnić, co leży u podstaw związku pomiędzy snem a obroną organizmu przed infekcją. Komórki odpornościowe rozpoznają patogeny, a następnie aktywują integryny, które są rodzajem białka, które pozwala komórkom T przyłączyć się do ich celów i zająć się nimi. Naukowcy zauważają, że niewiele wiadomo o tym, w jaki sposób limfocyty T aktywują integryny, a także o tym, co może powstrzymywać te komórki przed przyłączaniem się do potencjalnie zagrożonych celów.

Na potrzeby badania, obserwowano agonistów receptora sprzężonego z alfa Gs (agoniści receptora sprzężonego z białkiem Gs), które są cząsteczkami sygnałowymi, z których wiele ma zdolność blokowania działania układu odpornościowego. Stwierdzono, że niektórzy agoniści receptora sprzężonego z białkiem Gs, blokują komórki T od aktywacji integryn, co zapobiega ich przyłączaniu się do ich celów.

Poziom tych cząsteczek jest konieczny do zahamowania aktywacji integryn. Obserwuje się to w wielu stanach patologicznych, takich jak wzrost guza, infekcja malarią, niedotlenienie i stres. Ta droga może zatem przyczyniać się do supresji immunologicznej związanej z tymi patologiami – mówi współautor badania Stoyan Dimitrov.

Ponieważ poziomy adrenaliny i prostaglandyn, mają tendencję spadać podczas snu, naukowcy postanowili pójść o krok dalej i zbadać to zjawisko bardziej szczegółowo u ludzi. W tym celu pobrali komórki T od kilku ochotników, którzy spali, a także tych, którzy pozostawali czujni. Po przeanalizowaniu tych próbek, Dymitrow i jego zespół zauważyli, że limfocyty T osób śpiących mają wyższy poziom aktywacji integryny w porównaniu z tymi samymi komórkami pobranymi od ludzi, którzy pozostawali aktywni.

Nasze odkrycia pokazują, że sen może poprawić skuteczność odpowiedzi komórek T, co jest szczególnie istotne w świetle wysokiej częstości występowania zaburzeń snu i stanów charakteryzujących się zaburzeniami snu, takich jak depresja, przewlekły stres, starzenie się i praca zmianowa – powiedziała współautorka badania Luciana Besedovsky.

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Journal of Experimental Medicine”.

Dodaj komentarz