Depresja zwiększa ryzyko choroby Alzheimera

Naukowcy z Yale University (USA) odkryli, że depresja może znacznie przyspieszyć pogorszenie funkcji poznawczych i starzenie się mózgu, a także przyczynić się do rozwoju choroby Alzheimera.

Eksperci opracowali nową metodę skanowania mózgu, podczas której pacjentom wstrzykiwano substancję stosowaną jako kontrast. Było to związane z określonym białkiem w pęcherzykach synaptycznych, które biorą udział w przekazywaniu sygnałów przez synapsę – kontakt między dwoma neuronami.

Podczas pozytonowej tomografii emisyjnej, kontrast zaczyna emitować kwanty gamma rejestrowane przez detektory. Okazało się, że u pacjentów cierpiących na depresję, gęstość synaps jest niższa niż u osób w tym samym wieku, które są zdrowe. Jednocześnie nasilenie objawów, takich jak zaburzenia uwagi i utrata zainteresowania wcześniejszymi aktywnościami, bezpośrednio korelowały z rozkładem kontaktów między neuronami.

Eksperci doszli do wniosku, że depresja może przyspieszyć starzenie się ośrodkowego układu nerwowego, ale potrzebne są dalsze badania, aby to potwierdzić.

Dodaj komentarz