Depresja prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko choroby Alzheimera

Ostatnie badania sugerują, że doświadczanie umiarkowanego lub ciężkiego lęku w wieku średnim, może prowadzić do demencji w późniejszych latach.

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców pod kierunkiem Amy Gimson, badaczki z University of Southampton w Wielkiej Brytanii. Gimson i jej współpracownicy zauważyli, że coraz więcej badań podkreśla związek między problemami zdrowia psychicznego a demencją o późnym początku – najbardziej rozpowszechnioną formą demencji, która dotyka osoby w wieku około 65 lat.

Wykazano, że depresja prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko choroby Alzheimera. Lęk często pojawia się wraz z depresją, a objawy lęku były często zgłaszane przez ludzi na wiele lat przed postawieniem diagnozy otępienia, ale do tej pory nie było jasne, czy te skojarzenia oznaczają, że lęk i depresja są pierwszymi objawami, które pojawiają się, zanim rozwinie się pełnoobjawowa forma demencji, lub czy lęk i depresja są niezależnymi czynnikami ryzyka. Aby to zbadać, Gimson i jej zespół przyjrzeli się ponad 3500 badaniom w poszukiwaniu artykułów, które badały związek pomiędzy depresją w średnim wieku, z lękiem lub bez, a demencją o późnym początku. Wyniki ich metaanalizy zostały opublikowane w czasopiśmie „BMJ Open”.

Lęk – czynnik ryzyka dla demencji?

Spośród wszystkich badań, tylko cztery dotyczyły pożądanego tematu; badania te uwzględniały potencjalne czynniki zakłócające, takie jak warunki naczyniowe i psychiatryczne oraz czynniki demograficzne. Naukowcy nie byli w stanie przeprowadzić zbiorczej analizy tych czterech badań, ponieważ zaprojektowano je w różny sposób, ale autorzy wspomnieli, że metody stosowane w badaniach były wiarygodne, a ich wnioski solidne. Ponadto, łączna liczebność próby czterech badań była bardzo duża – wzięło w nich udział prawie 30 tys. osób.

Wszystkie cztery badania wykazały dodatnią korelację między umiarkowanym i ciężkim lękiem a późniejszym rozwojem demencji. Znaczący klinicznie lęk w wieku średnim, wiązał się ze zwiększonym ryzykiem demencji w okresie co najmniej 10 lat – poinformowali naukowcy.

Odkrycia te sugerują, że lęk może być niezależnym czynnikiem ryzyka dla demencji o późnym początku, z wyłączeniem lęku, który może reprezentować początkowe objawy otępienia. Zdaniem badaczy, nienormalnie wysoka reakcja na stres, może przyspieszyć proces starzenia się komórek mózgowych, co z kolei, może przyspieszyć upośledzenie funkcji poznawczych związane z wiekiem.

Dodaj komentarz