Czy warto poddać się badaniom po przejściu COVID-19?

Czy po chorobie koronawirusowej warto poddać się dokładnym badaniom? Zdaniem wielu lekarzy, kontrola stanu zdrowia jest w takiej sytuacji konieczna.

Po przejściu koronawirusa przede wszystkim warto sprawdzić stan płuc i ciśnienie krwi. Ważne jest również poddanie się badaniom układu krążenia i oddechowego oraz ocena zdolności organizmu do tolerowania aktywności fizycznej.

Lekarze wymieniają potrzebne badania:

badania krwi i moczu,
ocena stanu wątroby (AST, ALT),
nerek (kreatynina),
oznaki kontynuacji odpowiedzi zapalnej (białko C-reaktywne, LDH)
lipidy zaburzenia metabolizmu (cholesterol, lipoproteiny o małej gęstości).

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2.
U większości osób, które zachorują na COVID-19, wystąpią objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez specjalnego leczenia. Inne osoby jednak zachorują poważnie i będą wymagać pomocy medycznej.

Dodaj komentarz