Czy spray do nosa może pomóc w leczeniu depresji?

Według badań opublikowanych w czasopiśmie „American Journal of Psychiatry”, esketamina w aerozolu do nosa, w połączeniu z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym, oferuje nowe, szybko działające leczenie dla osób, które nie zareagowały na inne metody łagodzenia skutków depresji.

Osoby z depresją, często są oporne na leczenie, a farmaceutyki nie są w stanie złagodzić dokuczających im objawów.

Dodatkowa terapia esketaminą była skuteczna, a poprawa była widoczna już w ciągu pierwszych 24 godzin – powiedział Michael Thase z University of Pennsylvania w USA.

Nowatorski mechanizm działania esketaminy w połączeniu z szybkością oferowanych przez nią korzyści, stanowi podstawę tego, jak ważne są wyniki tych badań, szczególnie dla pacjentów z oporną na leczenie depresją – powiedział Thase.

Badanie przeprowadzono na grupie składającej się z prawie 200 dorosłych z depresją o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego oraz historią dotyczącą braku odpowiedzi na co najmniej dwa leki przeciwdepresyjne.

Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa została poddana nowemu leczeniu przy użyciu esketaminy w aerozolu do nosa – otrzymywała 56 lub 84 miligramów dwa razy w tygodniu – plus przyjmowała lek przeciwdepresyjny (duloksetyna, escitalopram, sertralina lub wenlafaksyna o przedłużonym uwalnianiu).

Druga grupa otrzymywała placebo w aerozolu do nosa w połączeniu z nowym lekiem przeciwdepresyjnym. Poprawa symptomów depresji wśród osób w pierwszej grupie była znacząco większa niż w grupie placebo.

Dodaj komentarz