Czy roboty chirurgiczne mogą być niebezpieczne dla pacjentów?

Amerykańscy chirurdzy dostrzegli potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia pacjentów, wynikające z używania podczas operacji robotów. Ich zdaniem, fakt niemożności całkowitego wyczyszczenia robota z brudu nagromadzonego w trakcie operacji, może doprowadzić do zakażenia tkanek.

W ostatnich latach, mamy do czynienia z rosnącą popularnością chirurgów-robotów we współczesnej medycynie. System ten jest wykorzystywany nie tylko w Japonii. Jeden z robotów został zakupiony przez klinikę w Stanach Zjednoczonych. Lekarze twierdzą, że nie mogą jednak zagwarantować sterylności aparatu.

Niektóre elementy tego urządzenia nie mogą być sterylizowane. W rezultacie, znacznie zwiększa się ryzyko infekcji u pacjenta podczas operacji – mówią badacze.

Naukowcy przeprowadzili porównanie skażenia konwencjonalnych narzędzi chirurgicznych i „kończyn” robota-chirurga na różnych etapach. Po trzech poziomach czyszczenia, konwencjonalne narzędzia stały się całkowicie sterylne. Nie było to jednak możliwe w przypadku technologii z użyciem robotów.

Ponadto, istnieje dodatkowe ryzyko, które jest unikalne dla systemu zrobotyzowanego. W trakcie operacji istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnego błędu ludzkiego w obsłudze robota, ale także dodatkowe ryzyko uszkodzenia mechanicznego.

Wiele elementów systemu może działać nieprawidłowo, w tym kamera, soczewki binokularowe, zrobotyzowana wieża, ramiona i inne instrumenty. Źródło energii, które jest podatne na łuk elektryczny, może spowodować niezamierzone, wewnętrzne poparzenie od urządzenia do kauteryzacji.

Wyładowania powstają, gdy prąd elektryczny z przyrządu robota, opuszcza ramię robota i jest niewłaściwie kierowany do otaczającej tkanki. Może to spowodować powstawanie iskier i oparzeń prowadzących do uszkodzenia tkanek, które nie zawsze mogą być natychmiast rozpoznane – mówią eksperci.

Dodaj komentarz