Czy posiadanie rudych włosów wiąże się z ryzykiem?

Od 1 do 2 procent ludzkiej populacji posiada rude włosy. Badania wykazały, że są one wynikiem mutacji w genie o nazwie MC1R, który odpowiedzialny jest za kodowanie receptorów melanokortyny-1. Pigment, który czyni włosy rudymi nosi nazwę feomelanina.

Jednak kolor włosów nie jest jedyną rzeczą wspólną dla osób z rudymi włosami. Niektóre cechy zdrowotne wydają się częściej występować u ludzi o takim kolorze włosów.

Poniżej prezentujemy 5 czynników zdrowotnych związanych z byciem rudym.

Większa wrażliwość na ból

Niedawne wyniki badań sugerują, że rude osoby wydają się być bardziej wrażliwe na ból, a jednocześnie mniej podatne na znieczulenia miejscowe używane przez dentystów. Badanie przeprowadzone w 2004 roku wykazało, że osoby z rudymi włosami potrzebują znacznie więcej środka znieczulającego, aby zablokować ból związany z stymulacją elektryczną. Inne badanie wykazało, że rude osoby są bardziej wrażliwe na uczucie zimna i gorąca oraz, że lidokaina, środek znieczulający używany przez dentystów, oddziałuje na te osoby w mniejszym stopniu. Gen MC1R, który odpowiedzialny jest za rude włosy koduje receptor, który związany jest z rodziną receptorów związanych z odczuwaniem bólu, co może tłumaczyć, dlaczego mutacje genu MC1R wpływają na postrzeganie bólu.

Choroba Parkinsona

W 2009 opublikowano wyniki badań nad 130 tysiącach osób, których zdrowie śledzone było przez 16 lat. Odkryto, że osoby o jaśniejszych włosach miały większe ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona niż osoby o czarnych włosach. Osoby o rudych włosach miały największe, bo aż ponad dwukrotnie w porównaniu z osobami o czarnych włosach, ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona.

Rak skóry

Rude osoby często mają jasną cerę, a jest to cecha, którą uważa się za podnoszącą ryzyko wystąpienia raka skóry. Najnowsze badania sugerują nawet, że ta konkretna mutacja genetyczna odpowiedzialna za rudy kolor włosów, dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia raka skóry. Najnowsze badania sugerują, że mutacje genu MC1R odpowiedzialne za rude włosy, jasną cerę oraz niską możliwość opalenia się, powodują zwiększone ryzyko wystąpienia raka skóry w wyniku działania promieni UV. Mutacje te uniemożliwiają genowi MC1R odpowiednie łączenie się z genem PTEN, który powstrzymuje zmiany komórkowe powodujące raka skóry.

Endometrioza

Niektóre kobiety o rudych włosach mogą mieć zwiększone ryzyko zachorowania na endometriozę – chorobę, która powoduje, że tkanka maciczna zaczyna rosnąć poza macicą, co często powoduje ból. W 2006 roku przeprowadzono badanie na ponad 90 tysiącach kobiet w wieku od 25 do 42 lat. Badanie wykazało, że płodne kobiety o rudych włosach miały o 30% zwiększone ryzyko zachorowania na endometriozę w porównaniu do kobiet o innym kolorze włosów. Ciekawym jest fakt, że kobiety bezpłodne miały zmniejszone ryzyko zachorowania na tę chorobę w porównaniu do kobiet o innym kolorze włosów.

Znamiona

Badanie z 2012 roku wykazało, że dzieci z rzadkimi znamionami nazywanymi znamionami melanocytowymi wrodzonymi (ang. congenital melanocytic nevus), dużo częściej posiadały mutacje MC1R odpowiedzialną za rude włosy. Znamiona melanocytowe wrodzone są brązowymi lub czarnymi znamionami, które mogą pokrywać do 80 procent ciała. Około 1 na 20 tysięcy dzieci ma tego typu znamiona, bądź tylko jedno znamię o dużych rozmiarach.

Dodaj komentarz