Czy istnieje związek pomiędzy anoreksją i autyzmem?

Badacze z Autism Research Centre na Cambridge University na łamach magazynu „Molecular Autism” poinformowali, że kobiety cierpiące na anoreksję wykazują niektóre objawy typowe dla osób z autyzmem.

Naukowcy wyjaśnili, że anoreksja jest to zaburzenie żywieniowe, w którym pacjent utrzymuje minimalną masę ciała (mniej niż 15% oczekiwanej masy ciała). W zaburzeniu tym występuje również anormalne przejmowanie się jedzeniem oraz wagą ciała.

Anoreksja wydaje się być mieszanką nacisków społecznych, predyspozycji genetycznych, dysmorfii ciała (choroba psychiczna, w której pacjent nie może przestać myśleć o wadach swojego wyglądu) oraz dynamiki rodzinnej (sposób w jaki wchodzą w interakcję członkowie rodziny).

Profesor Simon Baron-Cohen i jego współpracownicy powiedzieli, że dziewczynki z anoreksją wykazują większą liczbę cech autystycznych niż dziewczynki bez anoreksji. Naukowcy dodali, że dziewczynki z anoreksją są bardziej zainteresowane systemami i uzyskują wynik poniżej przeciętnej, jeśli chodzi o empatię niż dziewczynki bez anoreksji.

Ten profil przypomina w małym stopniu to, co możemy zaobserwować u osób z autyzmem – powiedzieli.

Autyzm i anoreksja na pierwszy rzut oka wydają się być zupełnie różne, jednak oba te zaburzenia wykazują pewne cechy wspólne:

  • zafascynowanie szczegółami
  • tendencja do skupiania się na samym sobie
  • nieelastyczne zachowania
  • rygorystyczne postawy

Jeśli chodzi o percepcję społeczną – to anoreksja i autyzm dzielą podobne zmiany w strukturze i funkcjach obszarów mózgu.

Profesor Baron-Cohen i jego zespół przebadali 66 dziewczynek w wieku 12-18 lat pod kątem objawów autyzmu. Wszystkie dziewczynki miały anoreksję lecz nie autyzm. Zespół porównał ich wyniki z wynikami 1609 typowych dziewczynek w tym samym wieku. Zastosowano kilka współczynników pomiarowych: AQ (Autism Spectrum Quotient), aby zmierzyć ich cechy autystyczne, EQ (Empathy Quotient), aby zmierzyć ich empatię oraz SQ (Systemizing Quotient), aby zmierzyć ich tendencję do systematyzowania.

Zespół odkrył, że:

  • przy teście AQ, dziewczynki z anoreksją pięć razy częściej miały wynik podobny do wyniku osoby z autyzmem
  • dziewczynki z anoreksją miały znacznie niższy wynik EQ niż inne dziewczynki
  • wynik SQ był znacznie wyższy u dziewczynek z anoreksją niż u „zwykłych” dziewczynek

„Systematyzowanie” odnosi się do tego, jak bardzo dana osoba lubi powtarzać wzory oraz przewidywalne, oparte na konkretnych zasadach systemy.

Osoby z autyzmem mają niższe wyniki w testach na EQ oraz wyższe w testach na SQ, w porównaniu z „normalnymi” osobami i to samo zaobserwowano u dziewczynek z anoreksją. A więc czy dziewczynki z autyzmem są pomijane ze względu na to, że wykazują objawy anoreksji?

Tradycyjnie anoreksja była postrzegana tylko jako zaburzenie żywienia. Jest to rozsądne podejście, gdyż niska masa ciała oraz niedożywienie, które mogą skutkować śmiercią, powinny mieć największy priorytet. Jednak te nowe badania sugerują, że pod widocznym zachowaniem, umysł osoby z anoreksją może dzielić wiele cech umysłu osoby z autyzmem. W obu zaburzeniach obserwujemy wysokie zainteresowanie systemami. W przypadku dziewczynek z anoreksją, zainteresowanie to skupia się na systemach dotyczących masy ciała, kształtu oraz ilości spożywanego jedzenia – powiedział profesor Baron-Cohen.

Współautorka badań, doktor Bonnie Auyeung dodała:

Autyzm diagnozowany jest częściej u mężczyzn. Nowe wyniki badań sugerują, że pewien odsetek kobiet z autyzmem, może być pomijany lub źle diagnozowany, ponieważ zgłaszają się one do lekarzy z objawami anoreksji.

Dodaj komentarz