Czy grupa krwi ma wpływ na pamięć?

Wiele badań wskazuje, że poprawienie trybu życia zapobiega utracie pamięci. Wystarczy ograniczyć stres, kontrolować poziom cukru we krwi i zrezygnować z palenia papierosów. Jest jednak pewien czynnik, na który nie mamy wpływu, a który ma istotne znaczenie w funkcjonowaniu pamięci – grupa krwi.

Zależy ona od obecności antygenów w krwinkach, co jest determinowane genetycznie. Są cztery grupy: ABAB oraz 0. Jeśli zaś na powierzchni czerwonych krwinek pojawia się antygen Rh (Rhesus), zjawisko to oznacza się jako Rh+.

Spośród wszystkich grup krwi najczęściej występuje 0rh+, a najrzadziej ABrh-. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę pochodzenie etniczne, to u statystycznego Latynosa oznacza się grupę krwi 0, a u Azjaty B.

W ostatnich badaniach, wspieranych przez National Institutes of Health oraz US Department of Health and Human Services, wykazano, że grupa krwi AB występuje u 4% populacji Stanów Zjednoczonych. Osoby, u których ją oznaczono, okazały się o 82% bardziej podatne na problemy z myśleniem i pamięcią niż te z grupą AB czy 0.

Kierująca badaniami doktor Mary Cushman z University of Vermont College of Medicine w Burlington, powiedziała, że prowadzone eksperymenty analizowały zależności między grupą krwi a ryzykiem wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych. Wzięto także pod uwagę, że czynniki, takie jak: nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu i cukrzyca, zwiększają prawdopodobieństwo demencji i niedowładu pamięci.

Zespół badawczy sprawdził także wpływ globuliny antyhemofilowej – białka zwanego czynnikiem VIII, regulującego krzepnięcie krwi, na pamięć. Udowodniono, że wysoki poziom omawianego białka wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia demencji i kłopotów z pamięcią. Krew osób z grupą AB charakteryzuje się dużym poziomem omawianej globuliny.

Doktor Cushman podkreśla, że istnieje potrzeba większej ilości badań nad zależnością grup krwi i rozmaitych schorzeń.

Dodaj komentarz