Czy ćwiczenia kardio mogą poprawić nasze życie zawodowe?

Za aktywnością fizyczną, w szczególności ćwiczeniami kardio, kryją się pozytywne efekty nie tylko wizualne, ale też mające wpływ na naszą wewnętrzną kondycję, a co za tym idzie, także na nasze wyniki w pracy.

Większość osób zna uczucie wypalenia: mentalnego, fizycznego i emocjonalnego, które prowadzi nawet do chęci rezygnacji z pracy. Ostatnie australijskie studium wskazało, że konsekwentne sesje aktywności fizycznej, szczególnie bazujące na kardio, mogą bezpośrednio prowadzić do zredukowania symptomów wypalenia, stresu i emocjonalnego wyczerpania.

Badacze z University of New England zdecydowali się zbadać, jak efektywne ćwiczenia mogą wpływać na wypalenie zawodowe. Na rzecz studium badacze zrekrutowali 50 wcześniejszych nieaktywnych zawodowo osób, z czego 75% stanowiły kobiety w wieku od 19 do 68 lat. Podzielono je na trzy grupy: jedna wykonywała ćwiczenia wspomagające układ krążenia, druga trening wytrzymałościowy, a ostatnia utrzymała poprzedni, siedzący styl życia.

Każdy uczestnik wykonywał ćwiczenia zgodnie z programem przez cztery tygodnie z psychologiczną skalą badającą subiektywne odczucia na stymulator fizyczny, stopień reakcji na stres i personalne odczucia względem emocjonalnego wyczerpania.

Zespół dowiedział się, że zarówno pierwsza, jak i druga grupa z sukcesami zwiększyła swoje poczucie własnej wartości oraz zredukowała uczucie stresu. Okazało się jednak, że to ćwiczenia kardio w największym stopniu pomogły zmniejszyć stres psychologiczny i wyczerpanie emocjonalne.

Dodaj komentarz