Człowiek pracujący lubi naturę

Naukowcy twierdzą, że osoby pracujące w nowoczesnych, pozbawionych zieleni biurowcach, są szczęśliwsze i bardziej produktywne, gdy w ich otoczeniu pojawia się roślinność.

Międzynarodowy zespół badawczy, złożony z Brytyjczyków, Holendrów i Australijczyków, opublikował niedawno wyniki swoich badań w „Journal of Experimental Psychology”.

To nie były pierwsze próby sprawdzenia, jak natura wpływa na człowieka. Wcześniejsze analizy wyżej wymienionej grupy badaczy wykazały, że częstsze przebywanie wśród zieleni poprawia zdrowie psychiczne, a wprowadzenie terenów zielonych na obszarach miejskich, polepsza samopoczucie ich mieszkańców.

Naukowcy tym razem chcieli przeprowadzić długotrwałe badania nad wpływem roślinności na efektywność pracy w biurze. Porównali funkcjonowanie pracowników biur pozbawionych roślin oraz biur „zielonych” w Wielkiej Brytanii i Holandii. Wzięli pod uwagę jakość powietrza w pomieszczeniach, koncentrację ludzi, ogólną satysfakcję w miejscu pracy oraz obiektywny wskaźnik produktywności.

Okazało się, że rośliny poprawiają wszystkie mierzone kategorie o około 15%. Alex Haslam, jeden z badaczy sugeruje, że „zielonka” w biurze pomaga pracownikom bardziej zaangażować się w pracę fizycznie, emocjonalnie i umysłowo.

Człowiek, który czuje się szczęśliwszy, lepiej pracuje. Wyniki tych europejskich badań pracodawcy powinni wziąć sobie do serca.

Dodaj komentarz