Cyfryzacja sektora medycznego nabiera rozpędu

Wielu przeciwników cyfryzacji sektora medycznego uważa, że placówki nie są na nią przygotowane. Mówi się, że brakuje środków pieniężnych, a kadra nie jest wystarczająco dobrze przeszkolona. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzimy na przykładach placówek, które mają już u siebie tego typu rozwiązania.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji  w ochronie zdrowia oraz termin wdrożenia pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej przesunięty został o kolejny rok. Cyfryzacja sektora medycznego jest dość mocno demonizowana zarówno przez przedstawicieli służby zdrowia jak i pacjentów, a tymczasem jest coraz więcej przypadków z sukcesem wprowadzanych systemów informatycznych, które w znacznym stopniu usprawniły działanie niektórych szpitali.

Informatyzacja poszczególnych obszarów

Już teraz można wymienić placówki w Polsce, w których w ostatnich latach zostały wprowadzone  z sukcesem systemy, funkcjonujące zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Takim systemem jest np. CGM CLININET, który pozwala na znaczną optymalizację czasu pracy zarówno jednostek administracyjnych jak i kadry medycznej w szpitalu. Przede wszystkim daje on możliwość zebranie wszystkich informacji, począwszy od rejestracji, poprzez wszelkiego rodzaju badania i ruch pacjenta w obrębie placówki ( sale operacyjne, pracownie diagnostyczne, itd.) w jednym miejscu. Wszystkie dane dostępne są w formie elektronicznej w placówce bądź przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca. Nie ma więc problemu z przekazywaniem kart pacjenta i wyników badań w formie dokumentów papierowych, a także kwestii związanych z archiwizacją. Takie rozwiązania wprowadził m.in. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, a także Świętokrzyskie Centrum Onkologii, które poszło nawet o krok dalej i system umożliwia wymianę informacji pomiędzy szpitalami.

Administracja i radiologia w jednym systemie

Administracja i zarządzanie szpitalem to jedna z płaszczyzn, gdzie pozytywne skutki cyfryzacji są wyraźnie widoczne. Kolejną płaszczyzną gdzie systemy informatyczne przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania to pracownie radiologiczne. Dzięki cyfryzacji  możliwa jest bowiem dystrybucja obrazów diagnostycznych zarówno na terenie szpitala jak i poza nim, bez konieczności używania tradycyjnej kliszy.

Aktualnie firmy zajmujące się programami dla sektora medycznego skupiają się na jak największej kompleksowości swoich rozwiązań i w jednym systemie chcą zamknąć wszystkie kwestie istotne z punktu widzenia funkcjonowania szpitala.  „Najważniejsze jest dla nas, żeby nasze systemy były rozwiązaniami złożonymi zarówno z części szpitalnej jak i administracyjnej i spełniały wymagania ustawy o elektronicznej dokumentacji medycznej. Dlatego też CGM CLININET na początku tego roku został wzbogacony o rozwiązanie klasy ERP (enterprise resource planning), gwarantujące naszemu systemowi największą kompleksowość na rynku.” Mówi Tomasz Grudzień z CGM Polska.

Wszystkie wyniki badań są dostępne w formie elektronicznej, co generuje duże oszczędności dla placówki.  Systemy takie wykorzystywane są również przy badaniach USG bądź endoskopowych. Wśród placówek posiadających takie rozwiązania wyróżnić można m.in. Centrum Onkologii w Instytucie Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie i wcześniej wspomniane wcześniej Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Cięcie czy optymalizacja kosztów

Nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja wymaga inwestycji finansowych. Trzeba jednak patrzyć na nie w dłuższej perspektywie, która pokazuje jak duże oszczędności może ona przynieść. Czas pracy, archiwizacja dokumentów, koszt transportu dokumentacji, szybkość obiegu informacji, to tylko niektóre z kwestii, które system informatyczny jest w stanie usprawnić. Widać to na przykładzie placówek które już teraz korzystają z elektronicznej dokumentacji medycznej. Pełna cyfryzacja pozwala im nadzorować ruch pacjentów, prowadzić rejestrację, dokumentację medyczną, statystyki, monitorować zlecenia wystawiane przez lekarzy i wyniki badań. W tym świetle elektroniczna dokumentacja medyczna staje się naturalnym atrybutem nowoczesnej placówki medycznej.

Dodaj komentarz