Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia

Cyfrowa transformacja w czasach przełomu oraz szanse i kierunki rozwoju e-zdrowia będą wiodącymi tematami piątej edycji Forum e-Zdrowia. Międzynarodowa konferencja odbędzie się w formule on-line w dniach 17 – 19 listopada 2020 r. W roli prelegentów i panelistów wystąpią polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący ekosystem zdrowia, w tym: stronę rządową i samorządową, środowiska medyczne, dostawców świadczeń zdrowotnych i technologii oraz środowiska pacjentów.

Temat pierwszego dnia konferencji to „Cyfrowe zdrowie w nowych czasach”. Eksperci będą debatowali o kluczowych aspektach przełomu, na konkretnych przykładach szpitali w Polsce, Danii, Izraelu i Wielkiej Brytanii zaprezentowane zostaną dobre praktyki z obszaru e-zdrowia wdrożone w walce z koronawirusem. Jedna z sesji poświęcona będzie cyfrowemu zdrowiu jako jednemu z priorytetów Unii Europejskiej, a paneliści reprezentujący stronę rządową, samorządową, lekarzy i pacjentów porozmawiają o kierunkach rozwoju e-zdrowia w Polsce.

Jedna z debat podczas tegorocznej edycji Forum e-zdrowie będzie poświęcona kierunkom rozwoju e-zdrowia w Polsce (tytuł debaty: „Zdefiniować i wykorzystać szanse”). Wśród uczestników zaproszonych do udziału w dyskusji znajdzie się Rafał Włach – dyrektor handlowy CompuGroup Medical Polska.

Drugi dzień Forum upłynie pod hasłem „Pacjent w centrum cyfrowego systemu zdrowia”. Będzie mowa m.in. o znaczeniu doświadczenia pacjenta w kontekście e-zdrowia, teleopiece i wirtualizacji podstawowej opieki zdrowotnej, a także o cyfrowych rozwiązaniach w zdrowiu psychicznym. Ostatni dzień poświęcony będzie platformom i technologiom w cyfrowym zdrowiu – prezentowane będą trendy, przykłady wdrożeń z Polski i zagranicy. Osobne sesje dotyczyć będą tematu digital therapeutics, komodyzacji urządzeń medycznych, a także skutków upowszechniania sztucznej inteligencji i BigData.

Forum e-Zdrowia to od lat istotne w Polsce wydarzenie dotyczące cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia. Spotkania i dyskusja z globalnymi liderami w obszarze e-zdrowia, m. in. Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Europe i Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) służą wymianie światowych doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz znalezieniu optymalnych rekomendacji wprowadzenia zmian w Polsce. Konferencja jest organizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny – Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

CompuGropu Medical Polska jest wieloletnim partnerem oraz aktywnym uczestnikiem Forum eZdrowia.

Więcej informacji na stronie: http://forumezdrowia.pl/2020

Dodaj komentarz