Co najlepiej wpływa na stan serca kobiety?

Naukowcy z Uniwersytetu w Princeton oznajmili właśnie, że małżeństwo ma zbawienny wpływ na stan zdrowia kobiety, a w szczególności na jej układ krwionośny. Co ciekawe, wczesny ożenek wcale nie musi oznaczać tego samego dla mężczyzny.

Badania wykazały, że dla kobiet, ciągłość małżeństwa (bez rozwodu czy owdowienia), wiąże się z chorobami układu krążenia, między innymi wysokim ciśnieniem krwi. Naukowcy odkryli, że im dłużej kobieta pozostaje w związku małżeńskim, tym ma mniejszą podatność na ryzyko związane z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Nagły rozwód czy owdowienie, wpływają na pogorszenie stanu zdrowia, a nawet na chroniczne choroby serca.

Te same badania wykazały, że długość małżeństwa nie ma żadnego wpływu na zdrowe serce u mężczyzny. Co ciekawe, im wcześniej zawierane przez mężczyznę małżeństwo (w zbyt młodym wieku), tym większe u niego prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z przewlekłym zapaleniem naczyń krwionośnych. Wyniki odnosiły się jednak do mężczyzn, którzy wstępowali w związki małżeńskie w bardzo młodym wieku – przed 20. rokiem życia.

Dodaj komentarz