Co najczęściej powoduje upadki?

Amerykańscy naukowcy próbowali dowiedzieć się, jak często i z jakiego powodu młodzi ludzie najczęściej upadają. Eksperci opublikowali wyniki swoich badań w czasopiśmie „Human Movement Science”.

W Stanach Zjednoczonych, przypadkowe upadki są trzecią główną przyczyną wszystkich urazów u młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat. Aby dowiedzieć się, jakie są najczęstsze przyczyny tego zjawiska, pracownicy Purdue University przeprowadzili wywiady z 94 studentami na temat okoliczności, w których upadli, poślizgnęli się lub potknęli.

Około 52% respondentów zgłosiło upadki. W 16 procentach przypadków ofiary doznały poważnych obrażeń, cztery procent szukało pomocy medycznej,  58 procent upadków wystąpiło podczas chodzenia (w większości przypadków ludzie poślizgnęli się lub potknęli). Większość upadków wystąpiła na lodzie, na nierównej nawierzchni, albo z powodu faktu, że ludzie pisali podczas chodzenia wiadomości SMS.

Dodaj komentarz