Chemioterapia wziewna może pomóc w leczeniu raka płuc

Jak pokazują badania, chemioterapia wziewna może pomóc w leczeniu raka płuc. Wyniki te dotyczą wdychania suchego proszku z użyciem nanocząstek chitozanu wypełnionych lekami, które mogą dotrzeć do dolnych dróg oddechowych i stamtąd przeniknąć do krwiobiegu.

Badacze testują celowaną chemioterapię u pacjentów z rakiem płuc, którą można wdychać zamiast wstrzykiwać lub przyjmować doustnie. Według naukowca farmaceutycznego Nazrula Islama z Queensland University of Technology (QUT) w Australii, rak płuc jest jednym z najbardziej śmiertelnych i najczęstszych nowotworów na świecie.

Dostarczanie leków bezpośrednio do płuc za pomocą inhalatora, jest skutecznym sposobem na uzyskanie lokalnych i ogólnoustrojowych efektów leków – powiedział Islam.

Moje badania dotyczą wdychania suchego proszku z użyciem nanocząstek chitozanu wypełnionych lekami, które mogą dotrzeć do dolnych dróg oddechowych, a stamtąd przeniknąć do krwioobiegu – dodał.

Chitosan jest naturalnym polimerem biodegradowalnym i biokompatybilnym. Ma niską toksyczność i może być wiązany z lekami terapeutycznymi i wytwarzany w postaci nanocząsteczek.

Jak dotąd, żadne badania nie wykazały jednoznacznie całkowitej biodegradacji lub eliminacji nanocząstek chitozanu w tkance płucnej, a moje badania dotyczą znalezienia formy chitozanu, która jest zdolna do biodegradacji w uszkodzonych tkankach płuc – twierdzi naukowiec.

Dodaj komentarz