Blok Operacyjny UCK w Gdańsku wzorcowym przykładem informatyzacji placówki służby zdrowia

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku w ramach kompleksowej informatyzacji placówki uruchomiło moduł obsługi Bloku Operacyjnego. Oddział Operacyjny można obecnie traktować jako modelowy przykład informatyzacji. Świadczy o tym nie tylko odczuwalna poprawa jakości pracy całego zespołu, ale także liczne wizytacje z jednostek szpitalnych z całej Polski.

Kompleksowe wdrożenie systemu IT

Aby placówka medyczna mogła funkcjonować sprawnie i efektywnie, powinna zdecydować się na kompleksową informatyzację. Przedwdrożeniowe analizy zwykle wskazują na wiele obszarów, które wymagają wprowadzenia dedykowanych rozwiązań i funkcjonalności. W UCK oprócz lecznictwa zamkniętego i otwartego, modułu zakażeń szpitalnych, archiwum oraz całości diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, wdrażając kompleksowy system CGM CLININET firmy CompuGroup Medical Polska, szczególną uwagę poświęcono blokowi operacyjnemu. Szpital w momencie podjęcia decyzji o informatyzacji, był w komfortowej sytuacji. Z jednej strony posiadano dostęp do wyników dokładnie przeprowadzonej analizy potrzeb i wymagań, z drugiej zaś nie występowały obciążenia wynikające z wcześniej wdrożonych systemów. Nie musiano zatem mierzyć się z problemem koniecznej w takich przypadkach integracji różnorodnych rozwiązań od wielu dostawców. W związku z tym systemy: szpitalny, radiologiczny, i laboratoryjny  wdrożone zostały przez jeden podmiot.

Nowoczesny blok operacyjny nie istnieje bez kompleksowej informatyzacji

Dokonując wyboru oferty placówka kierowała się głównymi kryteriami – funkcjonalnością oraz kwestiami związanymi z charakterem informatyczno-technicznym. Takie też wymagania odnosiły się do systemu dedykowanego blokowi operacyjnemu. Zdecydowano się na specjalny moduł w ramach CGM CLININET, który gwarantował realizację wymaganych założeń. Jakie są jego główne funkcjonalności? Należy do nich niewątpliwie zaliczyć możliwość planowania operacji w specjalnym terminarzu, zarządzanym przez Koordynatora Bloku oraz podsystem zapisu wykonania operacji. – wyjaśnia dr inż. Marcin Wojciechowski, kierownik działu teleinformatyki UCK Gdańsk, który nadzorował wdrożenie – Na zabieg i jego przebieg składa się wiele istotnych części, jak na przykład rejestrowanie zużycia zasobów, informacje anestezjologiczne, rejestrowanie punktów czasowych zabiegu oraz opis całości. – dodaje. Jak to wygląda w praktyce?

Personel z klinik chirurgicznych zleca operację w systemie CliniNET, korzystając ze specjalnego formularza zawierającego obligatoryjne do wypełnienia dane, takie jak proponowany termin, sugerowany skład zespołu operacyjnego czy zapotrzebowanie na specjalne urządzenia na sali operacyjnej. Takie „zlecenie” operacji trafia do specjalnego terminarza, gdzie Koordynator Bloku w czytelny, graficzny sposób ustala kolejne zabiegi, przypisując im datę i konkretne sale. Tak stworzony zapis jest dostępny dla personelu operacyjnego. Pacjent wraz ze wszystkimi przyporządkowanymi mu danymi zostaje „umieszczony” na tzw. liście roboczej konkretnej sali operacyjnej, wyposażonej w terminal z dostępem do modułu. Podczas trwania operacji odpowiedzialne osoby nanoszą informacje o kolejnych etapach zabiegu (tzw. odznaczanie kolejnych punktów czasowych), jak również rejestrują zużycie zasobów medycznych właściwe dla każdego przypadku.

Rozwiązania, z których korzysta nie tylko personel, ale także pacjent

Moduł Bloku Operacyjnego wdrażano kilka miesięcy. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności otworzyliśmy  właśnie zupełnie nowy 15-salowy i nowoczesny blok operacyjny w ramach Centrum Medycyny Inwazyjnej, który „aż prosił się” o kompleksową informatyzację. – mówi Marcin Wojciechowski.  – Ówczesny kierownik bloku zaobserwował ciekawe rozwiązania w jednym ze szpitali klinicznych w Holandii. Ponieważ byliśmy akurat na etapie analizy przedwdrożeniowej modułu, udało się wspólnie z CompuGroupMedical Polska zaimplementować takie funkcjonalności, jak chociażby punkty czasowe i w efekcie uzyskać dosyć unikatowy na polskim rynku produkt – podkreśla.

W porównaniu do „tradycyjnego” modelu funkcjonowania bloku operacyjnego nastąpiła pewna rewolucja. Obecnie UCK może się poszczycić doskonałym przepływem informacji pomiędzy personelem bloku a personelem na oddziałach. Lekarze operatorzy mogą obserwować postęp danej operacji i dostosować tym samym swoją obecność na bloku operacyjnym, dzięki czemu są na miejscu w idealnym momencie.

Możemy mówić o wielu korzyściach, których doświadcza także pacjent. Najistotniejszą zaletą zdaniem dr inż. Marcina Wojciechowskiego jest bardziej profesjonalna obsługa na sali operacyjnej, która łączy się z natychmiastową możliwością dostępu personelu do całości jego informacji medycznej. Pacjent trafiając na oddział, ma poczucie komfortu i świadomość, że zapis operacji znajdzie się w ramach prowadzonej dla niego elektronicznej dokumentacji medycznej, a funkcjonowanie systemu bezpośrednio w sali operacyjnej z pełnym dostępem do jego danych maksymalnie usprawnia cały proces i minimalizuje ryzyko ewentualnych pomyłek i błędów.

Dodaj komentarz