Błąd w sztuce lekarskiej: co to oznacza?

Błąd w sztuce lekarskiej ma miejsce wtedy, gdy pracownik służby zdrowia lub dostawca usług medycznych, nie podejmuje odpowiedniego leczenia, dochodzi do zaniechania należytych działań lub mamy do czynienia z leczeniem o niskiej jakości, które powoduje uraz, obrażenia lub śmierć pacjenta.

Błąd w sztuce lekarskiej lub zaniedbanie, zwykle wiąże się z błędem medycznym. Może to dotyczyć diagnozy, dawkowania leków, zarządzania zdrowiem, leczenia lub opieki po leczeniu. Ustawa o błędach lekarskich pozwala pacjentom odzyskać odszkodowanie z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego leczenia. Standardy i przepisy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej, mogą się różnić w poszczególnych krajach.

Co to jest zaniedbanie medyczne?

Oczekuje się, że szpital, lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, zapewni pacjentowi odpowiedni standard opieki. Lekarz nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszystkie szkody, jakich doświadcza pacjent. Mimo to, jest on prawnie odpowiedzialny, jeśli pacjent dozna urazu lub obrażeń, ponieważ oznacza to, że dostawca opieki zdrowotnej nie zapewnił odpowiedniej jakości opieki, której zwykle oczekuje się w podobnych sytuacjach.

Rodzaje błędów medycznych:

Niedostarczenie odpowiedniego standardu opieki: Prawo wymaga, aby pracownicy służby zdrowia przestrzegali określonych standardów.

Uszkodzenie powstałe w wyniku zaniedbania: Jeśli pacjent czuje, że usługodawca dopuścił się zaniedbania, ale nie doszło do żadnego uszczerbku na zdrowiu lub wypadku, nie może być mowy o roszczeniu. Pacjent musi udowodnić, że zaniedbanie spowodowało uraz lub krzywdę i że bez zaniedbania nie doszłoby do skutku.

Obrażenia muszą mieć szkodliwe konsekwencje: Pacjent musi wykazać, że obrażenia lub szkody spowodowane przez zaniedbanie medyczne, spowodowały znaczne uszkodzenie jego zdrowia.

Znaczne uszkodzenie zdrowia może obejmować:

 • cierpienie
 • trwałe dolegliwości
 • ciągły ból
 • znaczną utratę dochodów
 • inwalidztwo

Rodzaje nadużyć

Przykłady przypadków, w których nastąpił błąd lub zaniedbanie, mogą prowadzić do pozwu i obejmują:

 • błędną diagnozę lub brak diagnozy
 • niepotrzebną lub nieprawidłowo przeprowadzoną operację
 • przedwczesne zwolnienie ze szpitala
 • brak zlecenia odpowiednich testów lub brak działania w zakresie wyników
 • przepisywanie niewłaściwej dawki lub niewłaściwego leku
 • pozostawienie przedmiotów w ciele pacjenta po operacji
 • działanie na niewłaściwej części ciała
 • pacjentowi doskwiera uporczywy ból po operacji
 • potencjalnie śmiertelne infekcje nabyte w szpitalu
 • odleżyny

Inne poważne incydenty w przeszłości obejmowały: pożary w szpitalach i pacjentów popełniających samobójstwo, podczas przebywania pod opieką personelu medycznego.

W 2016 r. Naukowcy z Johns Hopkins zasugerowali, że błędy medyczne są trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w USA, tuż po chorobach serca i nowotworach. Jednak nie jest jasne, ile dokładnie zgonów jest wynikiem błędów w sztuce lekarskiej. Statystyki dla Polski również są szokujące: każdego roku z winy lekarzy, w naszym kraju umiera ponad 20 tys. osób.

Świadoma zgoda

Jeśli pacjent nie wyrazi świadomej zgody na zabieg medyczny, lekarz lub pracownik służby zdrowia może ponosić odpowiedzialność, jeżeli postępowanie skutkuje obrażeniami lub urazami, nawet jeśli operacja została wykonana perfekcyjnie.

Jeśli chirurg nie poinformuje pacjenta, że ​​zabieg wiąże się z 30-procentowym ryzykiem utraty kończyny, a pacjent utraci kończynę, lekarz ponosi odpowiedzialność, nawet jeśli operacja została wykonana w sposób prawidłowy. Wynika to z faktu, że pacjent mógł zdecydować o nie podejmowaniu dalszych działań, jeżeli został poinformowany o ryzyku.

Dodaj komentarz