Badanie: COVID-19 może zmniejszyć objętość istoty szarej w mózgu

Jak pokazują najnowsze statystyki, około 15% pacjentów, którzy trafiają do szpitala z powodu COVID-19, doświadcza różnego typu zaburzeń neurologicznych. Wśród najczęstszych objawów, które występują u ciężko chorych pacjentów, należy wymienić zaburzenia świadomości, splątanie i pobudzenie. Badania nie pozostawiają złudzeń. COVID-19 może zmniejszyć objętość istoty szarej w mózgu. Czy da się jakoś temu zaradzić?

Zespół naukowców z Georgia State University w Atlancie przeanalizował zapisy tomografii komputerowej mózgu pacjentów poddawanych ocenie pod kątem objawów neurologicznych w specjalistycznym szpitalu w Brescii we Włoszech. Wyniki wprowadziły badaczy w osłupienie. W toku badań okazało się, że pacjenci, którzy wymagali tlenoterapii z powodu zakażenia COVID-19, mieli mniejszą objętość istoty szarej w płacie czołowym mózgu w porównaniu z pacjentami, którzy nie wymagali dodatkowego tlenu. Niższa objętość istoty szarej w rejonach czołowych, miała również związek z cięższą niepełnosprawnością u tych pacjentów, która utrzymywała się nawet do 6 miesięcy po wypisaniu ze szpitala. Co więcej – pacjenci, którzy mieli napady gorączki podczas choroby, mieli zmniejszoną ilość istoty szarej w płatach skroniowych w porównaniu z tymi, którzy nie wykazywali tego objawu.

Badania wykazały, że pacjenci często cierpieli z powodu zaburzeń nastroju, byli pobudzeni, splątani i mieli zaburzenia świadomości.

„Powikłania neurologiczne są coraz częściej dokumentowane u pacjentów z COVID-19” – powiedział starszy autor badania Vince Calhoun, profesor psychologii na Georgia State University.

„Wykazano, że redukcja istoty szarej występuje również w innych zaburzeniach nastroju, takich jak schizofrenia, i jest prawdopodobnie związana ze sposobem, w jaki istota szara wpływa na funkcjonowanie neuronów” – dodaje.

Zdaniem autorów badania, że w przyszłości naukowcy mogliby potencjalnie wykorzystać zmiany w istocie szarej płatów czołowych i skroniowych do określenia długoterminowego rokowania dla pacjentów lub oceny możliwości ich leczenia.

Dodaj komentarz