Antybiotyki a zdrowie psychiczne – czy istnieje jakiś związek?

Jak pokazują badania przeprowadzone przez duńskich naukowców, stosowanie antybiotyków wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób psychicznych.

Badaniem objęto 1 098,930 osób urodzonych w latach 1995-2012. Specjaliści wykryli infekcje, które ochotnicy mieli do 2013 r., w tym te, które wymagały hospitalizacji, oraz mniej poważne choroby, które były leczone lekami przeciwinfekcyjnymi. Ponadto, zidentyfikowano wszystkie zaburzenia psychiczne na podstawie diagnoz i zaleceń przepisanych przez lekarzy.

Okazało się, że ciężkie infekcje o 1,84 razy zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych. Podczas przyjmowania leków, w tym antybiotyków, prawdopodobieństwo to wzrosło 1,4 razy. W tym przypadku zastosowanie leków przeciwbakteryjnych przyczyniło się do zaburzeń ze spektrum schizofrenii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń osobowości i zachowania, upośledzenia umysłowego, zaburzeń ze spektrum autyzmu i zaburzeń koncentracji uwagi.

Związek ten można wytłumaczyć interakcją między mikrobiomem jelitowym a ośrodkowym układem nerwowym. Wiadomo, że u ssaków antybiotyki powodują zmiany w składzie gatunkowym i ilościowym bakterii w przewodzie pokarmowym, co powoduje pogorszenie ich zdolności kognitywnych.

Dodaj komentarz