XIII Forum Rynku Zdrowia


Szczegóły wydarzenia


Przed nami już trzynasta edycja Forum Rynku Zdrowia (23-24 października 2017 r., Warszawa, hotel Sheraton), które stało się jedną z najbardziej prestiżowych, publicznych i wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, gromadzącą co roku ponad 1000 uczestników.

Ta jesienna, dwudniowa konferencja – organizowana przez wydawcę i redakcje miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia – po raz kolejny stwarza wyjątkową okazję do wszechstronnej, merytorycznej dyskusji w reprezentatywnym gronie, między innymi: wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji zainteresowanych sektorowymi zmianami w polskiej ochronie zdrowia.

Oprócz sesji plenarnej zaplanowaliśmy kilkanaście dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny.

We wstępnej agendzie XIII Forum Rynku Zdrowia znalazły się także zagadnienia związane z najważniejszymi dla sektora medycznego w Polsce kierunkami zmian, w tym dotyczącymi: zasad finansowania polskiej służby zdrowia; wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali; modelu funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej; głównych kierunków polityki lekowej państwa.

Tradycyjnie już zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie Gala, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny – wyróżnienia przyznawane przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Wybrana tematyka sesji XIII Forum Rynku Zdrowia

 • Najważniejsze zamiany w opiece zdrowotnej
 • Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
 • Koordynowana opieka zdrowotna
 • Od izby przyjęć do wypisu
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Prawo w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia
 • Polityka lekowa
 • Przemysł farmaceutyczny w Polsce
 • Rynek wyrobów medycznych
 • Polskie e-zdrowie
 • Telemedycyna – czy wykorzystujemy jej potencjał?
 • Onkologia – wyzwania terapeutyczne i organizacyjne
 • Hematoonkologia – mamy nadal wiele do zrobienia
 • Polska kardiologia – sukcesy i kilka pytań
 • Choroby płuc
 • Szczepienia w systemie zdrowia publicznego
 • Rehabilitacja, czyli nie marnujmy efektów terapii

Więcej na: http://www.forumrynkuzdrowia.pl/2017/pl

Dodaj komentarz