Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia


Szczegóły wydarzenia


e-Zdrowie, wprowadzanie systemów informacyjnych w obszarze opieki zdrowotnej, jest uznawane jako jeden z głównych czynników poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. W wielu krajach i regionach na całym świecie podejmowane są liczne próby i wysiłki w celu wprowadzania rozwiązań e-Zdrowia.

Wdrażanie e-Zdrowia, jest złożonym wieloaspektowym procesem, który trwa kilka lat, dlatego ważne jest strategiczne (kompleksowe i spójne) zaadresowanie wszystkich głównych kwestii wpływających na proces wdrażania oraz osiąganie korzyści z e-Zdrowia.

Ze względu na charakter systemu opieki zdrowotnej, który tworzony jest przez wiele współdziałających ze sobą podmiotów, interoperacyjność wprowadzanych systemów informacyjnych wpierających funkcjonowanie tych podmiotów jest jednym z kluczowych czynników sukcesu e-Zdrowia.

Mając na uwadze:

 • strategiczne wyzwania w zakresie e-Zdrowia,
 • doświadczenia innych europejskich krajów,

Konferencja i warsztaty są adresowane do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie działań z obszaru e-Zdrowia w Polsce, w szczególności do:

 • przedstawicieli władz i instytucji centralnych,
 • przedstawiciele władz samorządowych,
 • kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach ochrony zdrowia,
 • managerów firm informatycznych.

Organizatorzy:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia
 • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) we współpracy z
  • Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Europe
  • Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)
  • Partnerami sesji tematycznych* (*Lista Partnerów będzie uzupełnia zgodnie z zakresem sesji tematycznych)

Zakres tematyczny:

Celem Konferencji jest przedstawienie kluczowych wyzwań oraz kluczowych działań w obszarze e-zdrowia, w tym kwestii obejmujących:

 • zapewnienie współdziałania (interoperacyjności) pomiędzy wieloma podmiotami tworzącymi złożony system zdrowia,
 • integrację opieki w celu zapewnienia ciągłość opieki,
 • doświadczenia projektów regionalnych realizowanych w Europie i Polsce
 • nowe trendy w obszarze e-zdrowia:
  • m-zdrowie,
  • systemy analityczne i eksperckie (big data),
  • prywatność danych pacjentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa,
  • rozwiązania telemedyczne.

W czasie Konferencji zostaną przedstawione doświadczenia i rozwiązania w obszarze e-zdrowia stosowanych z powodzeniem w innych europejskich krajach.

Adresaci:

Konferencja i warsztaty są adresowane do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie działań z obszaru e-zdrowia w Polsce, jej regionach oraz poszczególnych jednostkach, w szczególności do:

 • przedstawicieli władz i instytucji centralnych,
 • przedstawicieli władz samorządowych,
 • kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach ochrony zdrowia,
  • managerów firm informatycznych,
  • przedstawicieli środowisk zawodów medycznych i pacjenckich,
  • przedstawicieli organizacji europejskich kreujących rozwiązania w obszarze e-zdrowia.

Uczestnicy 200 – 300 osób

Patronaty honorowe:

 • Ministerstwo Zdrowia*
 • Ministerstwo Cyfryzacji*
 • Marszałek Województwa Pomorskiego*

Partner merytoryczny:

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Partner konferencji:

 • CompuGroup Medical Polska

Strona www:  http://forumezdrowia.pl

 

Dodaj komentarz