Udana integracja systemów informatycznych

Jakie są główne warunki udanej/efektywnej integracji systemów obsługujących część szarą/administracyjną oraz białą/medyczną szpitala, w tym systemów rożnych dostawców?

Produkujemy systemy informatyczne dedykowane dla służby zdrowia. Od ponad 20 lat wyznaczamy trendy w polskiej informatyce medycznej. Z naszych rozwiązań korzysta kilkaset szpitali w Polsce oraz na świecie. Mamy za sobą wiele efektywnych integracji z systemami pochodzącymi od różnych dostawców. Z perspektywy czasu śmiało mogę stwierdzić, że problem konieczności integracji systemów medycznych w szpitalach powoli zanika. Ogólny trend zmierza w kierunku systemów zintegrowanych.

Historycznie – wraz z rozwojem informatyzacji sektora służby zdrowia okazało się, że jednoczesne utrzymywanie wiele systemów wymusza konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Naturalną konsekwencją jest integracja systemów, dzięki której pozbywamy się duplikacji danych, oszczędzamy czas, a w dalszej perspektywie możemy prowadzić rozbudowane analizy…. O ile systemy medyczne posiadają standard elektronicznej wymiany informacji HL7, to w procesach integracji systemów części szarej i białej nie istnieje żaden standard, a wymiana informacji może odbywać się w oparciu o różnego rodzaju pliki, bezpośredni dostęp do bazy danych lub usługi Web service.

Brak jednolitego standardu komunikacji pomiędzy systemami części białej i szarej wymusza konieczność budowania dedykowanych interfejsów. Rozwiązania takie cechuje wysoka pracochłonność oraz brak możliwości wykorzystania ich w innych projektach. Dodatkowo producenci oprogramowania niechętnie budują interfejsy integracyjne, gdyż wymaga to od nich ścisłej współpracy z bezpośrednią konkurencją (niekiedy zachodzi konieczność udostępniania kodów źródłowych swoich systemów, co jest z oczywistych względów kłopotliwe). Najprostszym i jednocześnie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu zintegrowanego.Marek Wołoszyn, CompuGroup Medical Polska

Zakup systemu szpitalnego jest inwestycją na lata, a więc powinien być poprzedzony gruntowną analizą. Nasze doświadczenie wskazuje, że ze względów ekonomicznych system kompleksowy – taki jak produkowany przez nas CGM CLININET, jest o wiele korzystniejszy dla szpitala. Utrzymywanie wielu zintegrowanych ze sobą rozwiązań jest problematyczne i w dłuższej perspektywie nieopłacalne. System CGM HIS/ERP pracuje w oparciu o jednolity motor bazy danych oraz jednolity system operacyjny. Zawiera także jeden centralny moduł administracyjny. Z punktu widzenia osób odpowiedzialnych w szpitalu za infrastrukturę informatyczną, takie rozwiązanie jest idealne.

Dodaj komentarz