Kapsuła do analizy stanu zdrowia

Firma Connexion Health stworzyła mobilny system zdolny do analizowania różnych parametrów ciała i zdrowia. Urządzenie przypomina kapsułę – należy do niej wejść, a następnie wykonywać ruchy zgodne ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Wbudowany system kamer rejestruje sposób poruszania się i wykonywania kolejnych zadań oraz analizuje obraz pod kątem zdrowia i formy fizycznej. Urządzenie zbiera również dane przekazywane z czujników, które zostały wbudowane w podłogę, kontrolujących siłę nacisku.

Kompleksowa analiza wyświetlana jest na ekranie monitora. Urządzenie zostało już przetestowana do zbadania sprawności fizycznej sportowców.

Dodaj komentarz