Ranking

CGM CLININET – Szpitalny System Medyczny

Charakterystyka systemu dla szpitala i poradni CGM CLININET to zintegrowany system informacyjny stworzony do kompleksowej informatyzacji szpitali i przychodni. Umożliwia

Więcej...

Nowoczesne leczenie – Green Laser | NanoKnife

Współczesna onkologia to coraz częściej małoinwazyjne techniki leczenia. Dają one szansę tym chorym, u których tradycyjna operacja nie byłaby możliwa.

Więcej...

Polscy naukowcy jednoczą siły w walce z chorobami odkleszczowymi

Naukowcy w ramach środowiskowej inicjatywy chcą pomóc w przeciwdziałaniu zakażeniom odkleszczowym. Powołany został Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych, którego

Więcej...